Open Access Te Herenga Waka-Victoria University of Wellington
Browse
thesis_access.pdf (2.17 MB)

Kia Tomokia Te Kākahu O Te Reo Māori: He whakamahere i ngā kōwhiri reo a te reo rua Māori

Download (2.17 MB)
thesis
posted on 2021-11-22, 01:34 authored by Vincent Olsen-ReederVincent Olsen-Reeder

Kua eke te hunga kōrero Māori ki tōna 150,000 te rahi i te tau 2013 (Statistics New Zealand). Ahakoa tērā, kāore tonu i te kaha kōrerotia te reo Māori. Kei roto i te whakaora i te reo Māori o nāianei, me whakakōrero i te reo Māori, i tua atu i te whakapiki i te rahi e ako ana i te reo Māori. He reo rua katoa te hunga kōrero Māori. Nā reira, kei te āhua o tō tātou reo ruatanga te ora o te reo Māori. Arā, kei tā tātou kōwhiri i te reo Māori tōna kōrerotanga – tōna nui, tōna iti rānei. Nā reira, kei tā tātou kōwhiri i te reo Māori tōna ora. Ko te pātai nui ia, me pēhea te raweke i ngā kōwhiringa reo a te tangata kia reo Māori?   Hei whakaea i tēnei pātai, me wānanga anō he aha rā ngā kōwhiringa reo a te reo rua Māori? He pēhea tōna whakamahi i ōna reo? He aha ngā āhuatanga e ārahi ana i aua kōwhiringa? Koinei te aronga o tēnei tohu kairangi, e aro ana ki te reo rua Māori, me āna kōwhiringa reo. Ko tāna e whai nei, kia mārama mai tā te reo rua Māori whakamahi i ōna reo: hei āhea kōrerotia ai te reo Māori, mō āhea kōrerotia ai te reo Pākehā, he aha hoki ngā tini āhuatanga e ārahi ana i ēnei kōwhiringa āna. Mā te whakatutuki i ēnei kaupapa e korowaitia mai ai he mahere e whakamārama ana i ētahi o ngā tino ārai e aukati ana i te kōrero Māori me te kōrero Pākehā, me ētahi āhuatanga e tautoko ana i te kōrerotia o aua reo. Ko tōna kitenga nui, mō te reo rua Māori ko te kaupapa nui katoa i roto i te kōwhiri reo, ko te hua o te reo Māori i roto i te whakawhitinga kōrero.  Ko tā tēnei tuhingaroa e takoha atu nei ki te ao rangahau, ko te mahere kōwhiri reo e hangaia ana i runga tonu i ngā wheako o te reo rua Māori. Ko te manako nui, mā te rangahau nei ka hua mai ētahi maramara whakaaro hei āwhina i te reo rua Māori, e reo Māori ai āna mahi, hei hāpai anō i te ora o tēnei reo ō tātou.

History

Copyright Date

2017-01-01

Date of Award

2017-01-01

Publisher

Te Herenga Waka—Victoria University of Wellington

Rights License

Author Retains Copyright

Degree Discipline

Philosophy

Degree Grantor

Te Herenga Waka—Victoria University of Wellington

Degree Level

Doctoral

Degree Name

Doctor of Philosophy

ANZSRC Type Of Activity code

1 PURE BASIC RESEARCH

Victoria University of Wellington Item Type

Awarded Doctoral Thesis

Language

en_NZ

Alternative Language

mi

Alternative Title

Kia Tomokia Te Kākahu O Te Reo Māori

Victoria University of Wellington School

School of Maori Studies : Te Kawa a Māui

Advisors

Higgins, Rawinia; Te Huia, Awanui

Usage metrics

  Theses

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC