Open Access Te Herenga Waka-Victoria University of Wellington
Browse
thesis_access.pdf (970.65 kB)

Ka ora ngā Kōrero Hītori o Ngāti Konohi mā roto mai i ngā Mahi Whakaako Waiata i te Kapa Haka o Whāngārā-mai-tawhiti

Download (970.65 kB)
Version 2 2023-03-13, 23:34
Version 1 2021-11-11, 22:31
thesis
posted on 2023-03-13, 23:34 authored by Rangihaeata, Piripi Kaahe

Ko te whāinga matua o tēnei tuhinga, ko te wānanga, ko te tātari i te huarahi whakaako i ngā kōrero hītori, i ngā kōrero tuku iho i roto i ngā mahi kapa haka. Ko ngā huarahi pēnei i te haka, i te waiata, i te mōteatea e whakatauira nei i te āhuatanga o te ako ā-waha, ā-hinengaro, ā-kupu, ā-whatu hoki. Hei whakatauira ake i tēnei kaupapa rangahau, ka noho ko taku kapa haka o Whāngārā-maitawhiti hei kapa patapātai māku mō tēnei kaupapa rangahau. Ka rua, ka whakamāramatia ake ngā huarahi e whāia ana e rātou ki te whāngai, ki te pupuri i ngā kōrero hītori o Ngāti Konohi. Kua tīpakohia tētahi momo titonga nō ia tau i tū ai Te Kapahaka o Whāngārāmai- tawhiti mai te tau 1995 ki te tau 2011. Hei tauira ko ētahi o ngā kaupapa titonga waiata e hāngai ana ki te hītori o Paikea mai i Hawaiki ki Whāngārā. Ka noho ko Paikea hei kupu whakarite mō te matenga o tētahi kaumātua nō Ngāti Konohi. Ka noho hoki ko ngā hononga i waenga i a Ngāti Konohi me ētahi atu iwi hei kaupapa mō ētahi/ tētahi o ngā waiata/ haka/ mōteatea. Ko te mea nui, he titonga waiata ēnei e puta ai, e pupuri ai ngā kōrero hītori a Ngāti Konohi ake, ā, he mea tuku iho i roto i te wā, mai tēnā whakatipuranga ki tēnā whakatipuranga. Hei te mutunga, ka kitea mēnā he tika, he hē rawa rānei tāku whakapae, ‘Ka ora ngā kōrero hītori o Ngāti Konohi mā roto mai i ngā mahi whakaako waiata i te kapa haka o Whāngārā-mai-tawhiti.’ Inā e pūkana nei, inā e whātero nei, inā e ngangahu nei, inā e ora nei!

History

Copyright Date

2011-01-01

Date of Award

2011-01-01

Publisher

Te Herenga Waka—Victoria University of Wellington

Rights License

Author Retains Copyright

Degree Discipline

Māori Studies

Degree Grantor

Te Herenga Waka—Victoria University of Wellington

Degree Level

Masters

Degree Name

Master of Arts

Victoria University of Wellington Item Type

Awarded Research Masters Thesis

Language

en_NZ

Alternative Language

mi_NZ

Victoria University of Wellington School

School of Māori Studies : Te Kawa a Māui

Advisors

Biddle, Teurikore